Persoonsgegevens die verwerkt worden
Doel / activiteit
Basis
Bewaren
Waar bewaard
Veld n°   Gebruikt veld (Ja/Neen) Veld
Ledenadministratie
Organisatie van clubactiviteiten
Promotie & Sponsoring v.d. club
 
Communicatie club-activiteiten
 
Communicatie met de VBL (indien VBL-lid)
 
Publicaties op de website
Uitvoering overeenkomst
Gerechtvaardigd belang
Toestemming
Tot 1 jaar na vertrek als lid
Schrappen bij  verzoek van het lid zelf
PC van de Voorzitter
PC van de Scretaris
PC van  ….
Cloud
E-mail Adresboek
1 J Naam
x
x
x*
x
x
x
x
x
x
x
x
2 J Voornaam
x
x
x*
x
x
x
x
x
x
x
x
3 J Straat + nr (+bus)
x
x
x*
x
x
x
x
x
x
4 J Postcode
x
x
x*
x
x
x
x
x
x
5 J Localiteit
x
x
x*
x
x
x
x
x
x
6 J Geboortedatum
x
x
x
x
x
x
x
x
7 J Telefoon
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8 J GSM
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9 J E-mail adres
x
x
x*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10 J Geslacht (M/V/X)
x
x*
x
x
x
x
x
x
11 N Rekeningnummer
12 N Rijksregisternummer
13 J Club-nummer
x
x
x
x
x
x
14 J Datum inschrijving club
x
x
x
x
x
x
x
15 J Datum uitschrijving club
x
x
x
x
x
x
x
16 J VBL-lid (J/N)
x
x
x
x
x
x
x
17 J VBL-nummer
x
x
x
x
x
x
18 J Bridge specs (S,D,A)*
x
x
x
x
x
x
x
19 J Clubfunctie(s)
x
x
x
x
x
x
x
20 J Toestemming Gebruik e-mail (J/N)
x
x
x
x
x
x
x
x
21 J Foto's (groep, individueel)
x
x
x
x
x
* : S= Speler, D= Docent A= Arbiter  x* = enkel mits toestemming voor gebruik
  Beveiliging & Verdeling van de Gegevens
 
     
    De persoonsgegevens van de leden  bevinden zich op :  
    Plaats     Paswoord (PW)  
    de PC van de voorzitter (1) x   eigen PW  
    de PC van de secretaris (2) x   eigen PW  
    Adres boek  op PC (1) & (2) x     eigen PW (1) & (3)  
Persoonsgegevens worden gedeeld met:  
Organisaties/Bedrijven Onvangen Verwerken
Vlaamse Bridge Liga (VBL) x  
Lokale Overheid (subsidie)    
Verzekeringsmaatschappij x  
Sponsors (mits toestemming)    
 . . . . . . . . . .     
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt     
buiten de Europese Unie