Statuten

 

   1. Naam

 

      De vereniging draagt de naam "Militaire Bridgeclub Leopoldsburg", verder afgekort als MBCL zij omvat twee afdelingen, een te Leopoldsburg en een te Heppen.

      Zij is gevestigd in Leopoldsburg en haar administratieve zetel is op het  adres van de secretaris.

 

   2. Doel

 

      MBCL heeft als doel de bridgesport te beoefenen en te promoten binnen het kader van de "Vlaamse Bridge Liga".

 

   3. Leden

 

      Het lidmaatschap is beschreven in het "Huishoudelijk reglement". Het bestuur kan op de jaarlijkse algemene vergadering ereleden voordragen. De leden kunnen geen aanspraak maken op de tegoeden van de vereniging.

      Bij alle betwistingen aangaande het lidmaatschap zal het bestuur met een tweederde meerderheid beslissen.

 

   4. Bestuur

 

      Het bestuur wordt voorgesteld op de algemene vergadering door de bestuursleden die tevens de functies binnen het bestuur bepalen en nieuwe leden aanvaarden (met een maximum van 10).

 

   5. Vergadering

 

      De jaarlijkse algemene vergadering heeft in principe plaats op de laatste zaterdag van januari voor aanvang van de clubkampioenschappen. Bestuursvergaderingen hebben plaats op verzoek van twee leden van het bestuur of op initiatief van de voorzitter.

 

   6. Geldmiddelen

 

      De geldmiddelen van MBCL bestaan uit, lidgelden, giften en toevallige opbrengsten van organisaties.

 

   7. Aanpassingen

 

      De statuten kunnen aangepast worden op voorstel van het bestuur en medegedeeld op de algemene vergadering.

 

8. Privacy

 

 De privacy van de leden wordt verzekerd via de wettelijke privacyverklaring en bijgehouden in het privacyregister.

 

   9. Ontbinding

 

      De ontbinding wordt beslist zoals een aanpassing aan de statuten. De bestemming van het patrimonium zal op hetzelfde moment bepaald worden.

 

 

 

 

  Huishoudelijk Reglement

 

 

 

   1. Alle leden van de Vlaamse Bridgeliga (VBL) kunnen lid worden van MBCL en/of deelnemen aan de clubavonden.

      De leden zijn ofwel hoofdleden ( zij worden door de club aangesloten bij VBL) ofwel bijleden (zij zijn door een andere club aangesloten bij VBL)

   2. De prijs van het lidmaatschap wordt bepaald door het bestuur.

   3. Het bestuur bestaat ten minste uit vijf leden. Het vergadert op initiatief van de voorzitter of op vraag van twee van de leden. Jaarlijks voor aanvang van de clubkampioenschappen wordt in de algemene vergadering verslag uitgebracht aan de leden en op hun vragen geantwoord.

   4. Het clubkampioenschap heeft plaats op de laatste zaterdag van januari.

   5. De wekelijkse clubavonden zijn op maandag en dinsdag om 19u30 stipt respectievelijk in de zaal Orbis en in taverne Torenhof.

  6.   Er wordt voor de maandagavond een driemaandelijks klassement opgemaakt waarbij ALLE uitslagen tellen. De prijzen bestaan uit flessen wijn. Er zijn 9 winnaars namelijk de nummers : 1,2,3,5,10,15,20,25 en 30 (de plaatsen kunnen verschillen naargelang de ex-aequo's) en de laatste 3 spelers die elke week deelgenomen hebben.
Op dinsdagavond worden geldprijzen uitgedeeld dezelfde avond.
(1,2en3*paar,dichts bij 50%,voorlaatste) *:meer dan 4 tafels.