Jos en Josée zijn er weeral bij

En thans broeders en zusters, willen we gezamenlijk zingen
Dat heerlijke lied:                                                                 Jos en Josée zijn er weeral bij
Op bladzijde 85 van onze bundel:

De rampen bedreigen ’t menselijk leven,                            Jos en Josée zijn er weeral bij
Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven,                         Jos en Josée zijn er weeral bij
Gif in de bodem, lawaaiige buren,                                       Jos en Josée zijn er weeral bij
Buien en lagere temperaturen,                                            Jos en Josée zijn er weeral bij
Meeuwen is nu Oudsbergen bij name,                                Jos en Josée zijn er weeral bij
Weekbladen, roddel en etherreclame,                                Jos en Josée zijn er weeral bij

Degeneratie en makelaardij,                                                           Jos en Josée zijn er weeral bij
Onze hele wereld wordt een woestenij                                Jos en Josée zijn er weeral bij

Halleluja!

Dalende omzet en stijgende lasten,                                     Jos en Josée zijn er weeral bij
Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten,                              Jos en Josée zijn er weeral bij
Vuil en verval en terreur in de straten,                                Jos en Josée zijn er weeral bij
Popidioten en voetbalfanaten,                                             Jos en Josée zijn er weeral bij
Kwalijke ziekten en vieze gezwellen,                                    Jos en Josée zijn er weeral bij
U hoef ik zeker wel niets te vertellen,                                  Jos en Josée zijn er weeral bij

Duistere driften en afgoderij,                                               Jos en Josée zijn er weeral bij
Wie zal ons weer redden, wie maakt ons weer vrij,            Jos en Josée zijn er weeral bij

Prijs de Heer!

Overal zien we ze groeien de horden,                                 Jos en Josée zijn er weeral bij
Mensen die steeds minder menselijk worden,                    Jos en Josée zijn er weeral bij
Mensen die jengelen, mensen die bulken,                           Jos en Josée zijn er weeral bij
Mensen die lasteren, schimpen en pulken,                          Jos en Josée zijn er weeral bij
Mensen verschoond van gevoel en geweten,                      Jos en Josée zijn er weeral bij
En wat die mensen niet allemaal eten,                                Jos en Josée zijn er weeral bij

Nooit meer, nooit meer keert ’t getij,                                  Jos en Josée zijn er weeral bij
En heel MBCL die zingt met mij

Jos en Josée zijn er ook weer bij